Pečovatelská služba


Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.


Poslání služby

 

Posláním pečovatelské služby Charity Neratovice je pomoc a podpora takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby osoby se zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením a senioři mohli nadále setrvat ve svém vlastním domácím prostředí za důstojných podmínek.

 

Cílová skupina

►Osoby s tělesným postižením

►Osoby se zdravotním postižením

►Osoby s kombinovaným postižením

►Senioři

 

Věková hranice

 

►Dospělí (27 - 64 let)

►Mladší senioři (65 – 80 let)

►Starší senioři (nad 80 let)

 

Časový rozsah

 

Služba je poskytována každý den v rozmezí 7-19 hodin, včetně víkendů a svátků.

 

Místo poskytování

 

Neratovice, Libiš, Obříství, Odolena Voda, Kostelec nad Labem, Čelákovice, Klecany, Tišice, Praha – Kbely, Černošice, Rudná, Klánovice

 

Zásady poskytování služby

 

Při své činnosti pracovníci služby respektují základní lidská práva klientů služby, respektují osobní svobodu, soukromí a pravidla občanského soužití. Pečovatelská služba a její pracovníci pracují s osobními a citlivými údaji klientů a při tom dbají ochrany před jejich zneužitím. Pracovníci dodržují pravidla o ochraně osobních a citlivých údajů, kde je popsáno, jak s těmito údaji pracovat, jak je zaznamenávat a uchovávat.


Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

 

►Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

►Pomoc při osobní hygieně

►Poskytnutí stravy nebo pomoc pří zajištění stravy

►Pomoc při zajištění chodu domácnosti

►Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Fakultativní činnosti:

 

Charita Neratovice neposkytuje fakultativní služby.

 

Úhrada za služby

 

Dle aktuálního ceníku –  Ceník PS 

 

Kontakt

 

Vedoucí pečovatelské služby: Jitka Bugelová, tel.: 736 670 631, socialni@charita-neratovice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Copyright © 2020