Charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje komplexní  zdravotnické a sociální služby přímo v rodinném prostředí klientů.

 

Pobočky má v 17 obcích Středočeského kraje a v Praze. Péči zajišťuje 45 profesionálních zdravotních sester  s praxí u lůžka, 42 pracovníků v sociálních službách a 7 sociálních pracovníků.
Cílem je poskytovat klientům odbornou a kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on  mohl co nejdéle setrvávat v domácím prostředí.

 

Cílové skupiny:

 

Osoby s chronickým onemocněním

Osoby se zdravotním postižením

Senioři

 

Klientem se může stát kdokoliv, bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení.

 

Základní principy poskytování služeb:

 

Charita Neratovice je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu kvality ISO 9001 a ocenění „Národní   cena  kvality – úspěšná organizace“ za léta 2012, 2017 a v roce 2019 obdržela ocenění Ceny kvality  v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory, terénní služby.

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                                    Copyright © 2020