Sociálně aktivizační služby


jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám s postižením ohroženým sociálním vyloučením. Nabízíme rovněž informování obyvatel o sociální problematice, seznámení klientů s jejich právy a povinnostmi vůči společnosti, pomoc klientům při uplatňování jejich práv a zájmů.


 

 

 

 

 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 

►zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

►sociálně terapeutické činnosti

►pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Copyright © 2020